top of page
brain_changes.jpg

CZYM JEST COACHING?

Coaching jest metodą pracy z ludźmi, w efekcie której odkrywają oni swój potencjał oraz potrafią go w pełni wykorzystać

i osiągnąć sukces w życiu zawodowym i poczucie spełnienia w życiu osobistym.

Coaching jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tymi, kim chcą i byciu w tym najlepszymi.

Dla wielu, którzy zetknęli się z pojęciem coachingu, kojarzy się on przede wszystkim z biznesem i podnoszeniem wydajności pracy. Faktycznie, kursy z osobistymi trenerami to dla wielu menedżerów coraz powszechniejsza forma doskonalenia zawodowego

i rozwoju, ale należy pamiętać, że coaching może dotyczyć niemal każdej dziedziny życia. Coaching jest profesją rozwijającą się na całym świecie niezwykle dynamicznie, a od niedawna również w Polsce. O pozytywnych efektach tej metody otwarcie mówią pracownicy korporacji, menedżerowie i szefowie firm, a także coraz częściej – gwiazdy showbiznesu. Na pracę z coachem decydują się również osoby prywatne.

W naszym instytucie, będącym członkiem  The Society of NLP, największej międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych NLP coachów z całego świata, możesz otrzymać następujące certyfikaty i tytuły:

Life and Business Coach.  Coaching w biznesie to jedna z nowych metod rozwojowych pracowników, która pierwotnie była związana ze sportem – skupiała się na indywidualnej pracy osobistego trenera (coacha) ze sportowcem. Dzisiaj zasady coachingu sportowego znalazły zastosowanie w rozwoju pracowników w organizacjach. Tu także istotą jest rozwój kompetencji pracowników przy wsparciu coacha. Rolę coacha przejmuje wtedy doświadczony kierownik lub ekspert zewnętrzny specjalnie do niej przygotowany.

Motivational Coach. Coach Motywacyjny pomaga klientowi podejmować dobre decyzje i skutecznie motywować siebie i innych, aby przyśpieszyć rozwój osobisty i zawodowy. Wspiera klienta w wyznaczaniu i osiąganiu jego celów.

Weight Loss Coach. Coach pracujący z osobami mającymi problemy z nadwagą. Najczęściej coach taki towarzyszy klientowi

w całym procesie odchudzania – od momentu podjęcia przez niego decyzji o współpracy z coachem aż do momentu powrotu do prawidłowej wagi, a często nawet przez wiele następnych lat celu wyrobienia korzystnych nawyków i zmiany stylu życia.

Parent Coach. Coach, który pracuje z rodzicami. De facto pomaga im w trudnym zadaniu, jakim jest wychowanie dzieci.

Możliwość uzyskania w naszym Instytucie certyfikatów, upoważniających do pracy w charakterze coacha, to sposób na zdobycie uprawnień do wykonywania profesji, która obecnie przeżywa swój rozkwit w Polsce, jak i całej Europie (w USA niemal każda mała, średnia lub duża firma posiada swojego coacha, z którego pomocy korzystają także osoby prywatne). Według zeszłorocznego raportu „Coachowie – Polska i Europa” sporządzonego przez Polską Izbę Szkoleniową do 2016 r. zawód ten wykonywało

w naszym starym kraju nawet 3 tys. osób. Wartość rynku coachingowego oscyluje wokół 33-34 mln zł. Coaching jednak nadal jest w Polsce w fazie rozwoju. Mimo, że  coraz więcej osób interesuje się tym nowym zawodem to na intratnych klientów (typu renomowane przedsiębiorstwa, duże korporacje, gwiazdy filmowe i telewizyjne – celebrities, ludzie ze świata polityki, itp.) może liczyć jedynie coach legitymujący się międzynarodowym certyfikatem, a taki właśnie otrzymują absolwenci naszego instytutu. Dyplomy, jakie uzyskują absolwenci naszego amerykańskiego instytutu, otwierają im drogę do pracy z klientami na całym świecie.

CZYM JEST NLP?

Programowanie neurolingwistyczne (NLP) jest zbiorem wiedzy na temat subiektywnego doświadczania świata, modelów skutecznej komunikacji i technik zmiany osobistej.

NLP łączy kilka dziedzin, dlatego wiele jest w nim psychologii, marketingu, technik negocjacji, fizjologii, neurologii, wiedzy na temat wpływu społecznego oraz innych elementów zarówno ze świata nauki jak i „modelowanych” z życia.

Pierwsze wzmianki o powstawaniu nowego nurtu w nauce zaczęły się pojawiać w latach siedemdziesiątych XX wieku w Santa Cruz w Kaliforni. Pionierami w tej dziedzinie byli lingwista John Grinder oraz student informatyki i psychologii Richard Bandler (dzisiaj dr Richard Bandler uważany jest za ojca NLP). Zadali oni sobie pytanie: „Jak oni to robią?”. Odnosi się ono do

3 specjalistów, którzy w ówczesnych czasach odnosili w swojej pracy terapeutycznej zadziwiająco dobre rezultaty, a byli nimi:

•    Milton Erickson – genialny hipnoterapeuta, ojciec hipnozy niedyrektywnej, nazwanej później od jego nazwiska hipnozą ericksonowską;
•    Fritz Perls – twórca terapii Gestalt;
•    Virginia Satir – terapeutka zajmująca się terapią rodzinną.

Bandler i Grinder szukali zasad, które czynią prace tych trzech osób z pacjentami tak szalenie efektywną. W wyniku badań doszli do wniosku, że do sukcesu w terapii przyczynia się nie tylko „magia terapeutyczna”, ale również każdy z dostępnych sposobów porozumiewania się ze sobą jednego człowieka z drugim. Jednak nie to było dla owych naukowców najbardziej zaskakujące. Zrozumieli oni bowiem, że poprzez NLP można odzwierciedlić wszystkie formy zachowań człowieka, jego wad i zalet oraz umiejętności. Od tej pory NLP zaczęło się sukcesywnie rozwijać do naszych czasów i robi to nadal (źródło: wikipedia.pl). Obecnie, po czterdziestu latach od powstania Programowanie Neurolingwistyczne jest potężnym obszarem wiedzy i zbiorem najefektywniejszych technik ze wszystkich obszarów ludzkiego doświadczenia takich, jak biznes, życie rodzinne, terapia, sport, relacje międzyludzkie, przywództwo, polityka i innych. Każdego roku tysiące ludzi zyskuje najwyższej klasy umiejętności

i najbardziej aktualną wiedzę ukierunkowaną na osiąganie wybitności w różnych dziedzinach życia.

Dr Richard Bandler, wybrane fragment z książki Umysł, jak z niego korzystać:

„Jedną z korzyści płynących z NLP jest inne podejście do przyswajania wiedzy. Chociaż wielu psychologów i pracowników socjalnych uważa NLP za formę terapii, ja wolę traktować je jako proces uczenia się. Mówiąc najprościej uczymy ludzi metod efektywnego użytkowania ich umysłów. Większość ludzi nie korzysta ze swego mózgu aktywnie i świadomie. A przecież jest on podobny do maszyny, w której nie zainstalowano wyłącznika. Jeżeli nie dasz mu jakiegoś konkretnego zajęcia, działa bez przerwy, dopóki się nie znudzi.

[…] Większość ludzi to więźniowie swych umysłów. Zupełnie jakby byli przywiązani do tylnego siedzenia w autobusie, którym kieruje ktoś inny. Chciałbym, abyście nauczyli się prowadzić swój autobus. Jeżeli nie nadacie umysłowi właściwego kierunku albo sam będzie błądził po manowcach, to inni ludzie
znajdą sposoby, aby kierować nim za was – i zwykle nie będą przy tym mieli waszego dobra na względzie.

[…] Ludzie znacznie więcej czasu poświęcają nauce obsługi elektrycznej maszynki do mięsa, niż nauce korzystania z własnego intelektu. Rzadko kto kładzie nacisk na świadome użytkowanie różnorodnych wewnętrznych zasobów. Wszędzie słyszycie, że macie być sobą – tak jakbyście mieli jakąś inną możliwość. Wierzcie mi — nie macie.

Odkryłem […], że nie ma lepszego modelu pracy naszego umysłu, jak właśnie komputer – szczególnie jeśli chodzi o wiedzę na temat ograniczeń w zastosowaniu obu narzędzi. Nakłonienie komputera do wykonania nawet niezmiernie prostej czynności jest prawie tak samo trudne, jak nakłonienie do tego jakiejś osoby. Większość z was prawdopodobnie wie, co to są gry komputerowe. Zaprogramowanie nawet najprostszej z nich jest dosyć skomplikowane, ponieważ można przy tym korzystać tylko z bardzo ograniczonych mechanizmów komunikacyjnych, jakimi dysponuje komputer. Gdy podajesz urządzeniu instrukcję wykonania jakiegoś zadania, informacja w niej zawarta musi być uporządkowana i przekazana w taki sposób, aby mogła być przez maszynę przetworzona, przyjęta do wiadomości i wykorzystana. Umysł, podobnie jak komputer, nie jest przyjacielem użytkownika. Robi dokładnie to, co mu kazano, a nie to, na co właśnie miałbyś ochotę. Wtedy denerwujesz się, że nie zrealizował tego, co ty chciałeś kazać mu wykonać! Jednym z zadań programisty jest modelowanie i tym właśnieja się zajmuję. Modelowanie to nic innego, jak zmuszanie komputera do zrobienia czegoś, co mógłby także zrobić człowiek. Jak możesz zmusić maszynę, aby rozwiązała zadanie matematyczne, dokonała analizy graficznej kosztów lub włączała i wyłączała światło w pomieszczeniu we właściwym czasie? Ludzie przecież też potrafią włączać i wyłączać światło lub (rzadziej) rozwiązać zadanie. Niektórzy robią to dobrze, innym czasem się udaje, jeszcze innym nie udaje się nigdy. Celem osoby zajmującej się modelowaniem jest znalezienie najlepszego schematu, według którego można wykonać daną czynność, i przedstawienie go w sposób zrozumiały dla maszyny. Nie jest przy tym specjalnie ważne, czy schemat ten obrazuje rzeczywisty sposób, w jaki ludzie wykonują daną czynność. Informatykowi chodzi nie tyle o absolutną zgodność z prawdą, a raczej o to, aby schemat sprawdzał się w działaniu”.

NEUROLINGWISTYKA

To nauka badająca mechanizmy nerwowe w obrębie ludzkiego mózgu, które kontrolują rozumienie i tworzenie wypowiedzi,

a także akwizycję języka. Ze względu na swój multidyscyplinarny charakter, neurolingwistyka czerpie metodologię i teorię z wielu innych dziedzin nauki takich jak: neuronauka, językoznawstwo, kognitywistyka, neurobiologia, neuropsychologia czy informatyka. Duża część analiz neurolingwistycznych bazuje na psycholingwistyce i językoznawstwie ogólnym i skupia się na badaniu tego,

w jaki sposób mózg jest w stanie przeprowadzać procesy, które zdaniem psycholingwistów i językoznawców ogólnych, są niezbędne do tworzenia i rozumienia wypowiedzi. Neurolingwiści badają fizjologiczne mechanizmy, za pomocą których mózg przetwarza informacje związane z językiem, a także teorie językoznawcze i psycholingwistyczne, wykorzystując afazjologię, neuroobrazowanie, elektrofizjologię, a także symulacje komputerowe.

bottom of page